• Vertrouwenspersoon

    v.v. Kagia wil iedereen een prettig en veilig sportklimaat bieden. Als je je niet prettig voelt over een situatie, of het gedrag van medespelers, leiders, trainers of anderen bij de vereniging, of wat dan ook, dan wil het bestuur van v.v. Kagia dat graag weten. 

    Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we vertrouwenscontactpersonen, zijn naam is René Nieuwenhuizen.

    René is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over- of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Hij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

    Daarnaast adviseert René het bestuur over gemelde incidenten en het onderwerp Veilig Sportklimaat.

    Mail naar vertrouwenspersoon@kagia.nl om contact op te nemen. Geef in de mail aan of je contact wilt en op welke wijze (telefoon, mail, ergens ontmoeten).