• Beste Kagianen, 

  Afgelopen week heeft de regering de coronamaatregelen verder verruimd. Met deze aangepaste maatregelen, is het vanaf 11 mei ook voor de voetballers boven de 18 jaar toegestaan om te trainen (op 1.5 meter afstand). Het bestuur heeft daarom besloten dat vanaf donderdag 14 mei a.s. de senioren kunnen starten met trainen en vanaf 18 mei a.s. de selectie kan starten met trainen. Daarnaast is besloten op zaterdag van 09:00 tot 12:00 de mogelijheid te bieden voor jeugdelftallen t/m O13 om onderling - in de eigen leeftijdscategorie - wedstrijdjes te organiseren. Eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven van kracht, met de volgende aanpassingen/toevoegingen: 

  - Vanaf 14 mei kunnen overige senioren starten met trainen. De aanvoerder meldt dit vooraf bij Martijn Kool. 

  - Vanaf 16 mei kunnen jeugdelftallen t/m O13 onderling - in de eigen leeftijdscategorie - wedstrijdjes spelen. Organisatie is in handen van leiders & Trainers. Communicatie verloopt tevens via leiders & trainers. Ook hierbij geldt: Ouders hebben tot nader bericht geen toegang tot het sportpark. 

  - Vanaf 18 mei kan de selectie starten met trainen. 

  - Buitentoiletten zullen worden geopend. Deze worden dagelijks gereinigd. Douches en kleedkamers blijven gesloten.

  Via deze link (update 12/05) vind je het aangepaste trainingsschema.

  Zoals genoemd, blijven eerder gecommuniceerde richtlijnen (zie onderstaand bericht) onverminderd van kracht. Wij verzoeken je deze zorgvuldig door te nemen, je hier aan te houden en te allen tijde de instructies van het aanwezige (jeugd) bestuurslid op te volgen. Uiteraard kun je bij hen (of via hoofdbestuur@kagia.nl) ook je vragen of opmerkingen kwijt. Het Bestuur volgt de ontwikkelingen bij de overheid en gemeente op de voet en zal eventuele wijzigingen in de maatregelen via de website communiceren. 

  Met sportieve groet,
  Bestuur v.v. Kagia 

  --------------------------------------------------------------------------------

  Update 25/04: Nieuwe coronamaatregelen voor onze jeugdleden

  Beste Kagianen,

  Gisteravond hebben wij groen licht van de gemeente gekregen om vanaf 29 April de trainingen voor de jeugd te hervatten. De eerder door het bestuur gecommuniceerde richtlijnen zijn in lijn met de richtlijnen van de gemeente. Wij vragen jullie de richtlijnen in het onderstaande bericht goed door te nemen, je hier aan te houden en te allen tijde de instructies van het aanwezige (jeugd) bestuurslid op te volgen. Uiteraard kun je bij hen (of via hoofdbestuur@kagia.nl) ook je vragen of opmerkingen kwijt.

  Via deze link (update 26/04) vind je het aangepaste trainingsschema. Het uiteindelijke besluit om met een team te gaan trainen ligt bij de trainer. Hierover zal via de teamapp/mail worden gecommuniceerd door de trainer

  Bestuur v.v. Kagia

  --------------------------------------------------------------------------------

  Update 23/04: Nieuwe coronamaatregelen voor onze jeugdleden

  De regering heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om jeugd  georganiseerd en beheersbaar te laten sporten bij hun club. Dit betekent dat het voor onze jeugd weer mogelijk wordt om te trainen op het mooie complex van v.v. Kagia. 

  Voor het openstellen van het sportcomplex dient de gemeente echter eerst toestemming te geven. De Gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat zij aanstaande vrijdag 24 april ons hierover informeren en duidelijkheid verschaffen. Het is derhalve nog niet officieel toegestaan dat er weer getraind kan worden. Wij informeren u komend weekend hierover.

  In grote lijnen zijn de nieuwe regels bekend, deze zijn hieronder voor u geformuleerd:

  - Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buiten sporten onder begeleiding.

  - Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.

  - Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen, onder begeleiding, buiten sporten (geen 1.5 meter afstand houden en dus is een onderling partijtje mogelijk).

  - Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met  elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

  - Tussen de speler en trainer dient te allen tijde minimaal 1.5 meter afstand te worden aangehouden.

  - Kantine en kleedkamers blijven gesloten, kinderen dienen thuis om te kleden en  te douchen.

  - Kinderen worden 5 minuten voor aanvang gebracht door maximaal één ouder. De kinderen worden voor het hek afgezet en worden opgevangen door hun trainer. Ouders komen niet op het complex. Indien uw kind zelfstandig naar de vereniging kan komen vragen wij u vriendelijk niet mee te komen naar de vereniging. Dit om groepsvorming buiten de hekken te voorkomen.

  - Ophalen dient op dezelfde wijze plaats te vinden, ouders halen het kind voor het hek op.

  - Het kan zijn dat de trainer van uw kind niet bereid is om op dit moment de training te hervatten. Als bestuur respecteren wij de beslissing van een trainer wanneer hij/zij geen training wenst te geven. Eén ouder/verzorger kan in dit geval de training overnemen. Dit dient te gaan in goed overleg met de trainer en de overige ouders in het team.

  - Het is enkel de trainer toegestaan het materialenhok te betreden. In het materialenhok is desinfecterende handgel aanwezig. 

  De training van uw kind zal op de dezelfde avond plaatsvinden als voorheen. Wel is het mogelijk dat er is geschoven met de aanvangstijden, om zo te voorkomen dat er meerdere trainingen tegelijk beginnen (om groepsvorming tegen te gaan). U wordt hierover geïnformeerd door de trainer van uw kind.

  Tevens dient het mogelijk te zijn voor niet-leden om deel te nemen aan de trainingen. Indien u voornemens bent uw kind (niet-lid) mee te laten trainen, vragen wij u vriendelijk dit van te voren aan te geven via jeugdcommissie@kagia.nl. Indien een vriendje of vriendinnetje van uw kind voornemens is mee te trainen met het team van uw kind, vragen wij u dit te communiceren aan de trainer van uw kind. Dit maakt het voor ons mogelijk de aantallen te monitoren en indien mogelijk maatregelen te nemen.

  Belangrijk is dat we de geldende preventieve maatregelen in acht blijven nemen. Houd de 1.5 meter afstand aan. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt. Indien u of uw kind klachten heeft als keelpijn, verkoudheid of koorts, dient men thuis te blijven.

  Vanaf het moment dat de trainingen worden hervat, zal een (jeugd) bestuurslid op het sportpark aanwezig zijn om controle te houden op het naleven van de maatregelen. Wij verwachten dat eenieder de aanwijzingen van het bestuurslid respecteert en opvolgt.

  Tot slot zijn wij blij met de ontwikkeling dat er (mogelijk) weer gebruik gemaakt kan worden van de sportvelden en doen onze uiterste best dit te faciliteren. Indien de overheid 20 mei besluit tot verruiming van de maatregelen voor overige leeftijdsgroepen, zullen wij hier direct actie op ondernemen en u hierover informeren.

  Wij houden u op de hoogte.

  Bestuur v.v. Kagia