Kagia Skills


Welkom bij Skills Kagia

Skills Kagia is opgezet om de jeugd en trainers van Kagia inzicht te geven in de techniek en te laten zien hoe passeer- en kapbewegingen gemaakt moeten worden.

Daarnaast is er heel veel trainingsmateriaal te vinden op deze website. De toegang daarvoor is alleen voor leden en trainers van Kagia. Wij hopen u hiermee handvatten te geven zodat onze jeugd in ieder team, van minipupil tot en met de A selectie dezelfde oefeningen leren en daar na jaren trainen blindelings mee om weten te gaan! Onze jeugd is de toekomst van Kagia! Laten we daar genoeg aandacht aan geven.

Kapbewegingen Passeerbewegingen Traptechniek
Elia Henry Wreeftrap