• Samenvatting Algemene Ledenvergadering seizoen 2022/2023

  1 nov 2023
 • Afgelopen vrijdag 27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering ("ALV") over het seizoen 2022/2023 plaats. Naast de standaard agendapunten zijn er deze avond een aantal specifieke zaken besproken die hieronder zijn samengevat. De presentatie van de ALV (exclusief financiële stukken) vind je via deze link.

  Verduurzaming Kagia accommodatie
  Naar aanleiding van de stijging van de gas- en electra prijzen en het aflopende 3-jarig contract met onze vorige leverancier heeft het bestuur de stap gezet om te onderzoeken hoe we het verbruik kunnen beperken.
  Afgelopen winter hebben we diverse korte termijn acties uitgevoerd: gedrag beïnvloedt van leden qua douchen, verwarming lager, bestuurskamer / commissiekamer elektrisch verwarmen op door de weekse avonden, raamfolie in bestuurskamer/commissiekamer en radiatorfolie achter de radiatoren.

  We hebben het afgelopen jaar meerdere keren contact gehad met de Gemeente over de nieuwbouwplannen in Lisserbroek en dan specifiek over de plannen voor Kagia. Helaas hebben we tijdens deze gesprekken moeten constateren dat de concretisering van de plannen nog niet erg snel verloopt. Volgens de laatste informatie verwachten we dat Kagia niet voor 2030 op de nieuwe locatie zal zitten.
  Aan de andere kant is onze accommodatie op een aantal punten echt hard toe aan vernieuwing. De belangrijkste pijnpunten zijn:

  1. De houten pui aan de straatzijde is rot
  2. De boilers voor kleedkamer 9-12 zijn sterk verouderd

  Dit is de aanleiding geweest voor het bestuur om te onderzoeken wat de mogelijke lange termijn verbeteringen kunnen zijn. We hebben een werkgroep geformeerd met een aantal Kagianen met kennis van zake en hebben Ricardo te Beest van Sportief Opgewekt ingeschakeld voor een duurzaamheidsscan en - advies. Tijdens de ALV zijn deze voorgestelde verbeteringen gepresenteerd door Richardo en is tevens de benodigde investering - inclusief subsidies - gepresenteerd. Deze investering is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en de leden hebben - onder enkele voorwaarden - hun goedkeuring gegeven. Wij danken de leden voor het vertrouwen. 

  Toekomst Kagia
  We hebben als vereniging wederom een prachtig jaar gehad. Financieel zijn we gezond, er is veel voetbalplezier en Kagia is de sociale ontmoetingsplek van Lisserbroek e.o. voor jong en oud. De accommodatie ligt er wekelijks prachtig, schoon en opgeruimd bij. We krijgen hier regelmatig complimenten voor.

  Maar niet alles loopt op rolletjes. Ik heb als voorzitter afgelopen jaar kunnen zien en ervaren dat de organisatie van Kagia achter de schermen onder grote druk staat. Wat bedoel ik daar precies mee?

  1. De bestuursfunctie Facilitaire zaken is ondanks diverse oproepen niet ingevuld, waardoor onderhoud, accommodatie en barbezetting op schouders van bestuursleden komt te vallen.  
  2. De sponsorcommissie is klein en zonder voorzitter, met als gevolg dat de coördinatie en sponsortaken ook bij bestuursleden op het bordje komt.

  55% van de inkomsten van Kagia staat hiermee onder druk!

  Mijn dank aan de bestuursleden is groot voor hun dagelijkse inzet. Maar ik wil jullie, namens het bestuur, wel het signaal geven dat we deze situatie als bestuursleden niet heel veel langer zonder jullie hulp gaan volhouden.

  Het afgelopen jaar zijn we daar onder leiding van een extern adviseur als bestuur over in gesprek geweest. We hebben stappen gezet in de opzet van een toekomstige Kagia organisatie. In het voorjaar hebben we de eerste plannen met ongeveer 20 Kagianen al getoetst en tijdens de ALV hebben we deze verder toegelicht.

  Allereerst zijn we begonnen met onze Missie en Visie naar de toekomst vast te stellen. Wie en wat willen we als voetbalvereniging Kagia zijn. Daar is de volgende visie uitgekomen:

  Voetbalvereniging Kagia is een familieclub voor en door elkaar uit het dorp Lisserbroek, waarbij voetbalplezier en gezelligheid voorop staan.​

  Voetbalvereniging Kagia maakt de voetbalsport mogelijk voor iedereen en heeft de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met alle teams. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid in gezamenlijkheid gaan, waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt de basis voor de maatschappelijke functie van onze vereniging.

  Vervolgens hebben we ook nagedacht hoe we dit organisatorisch willen bereiken. Het toekomstige organisatie plaatje hebben we voor ogen en ook die kon in het voorjaar de goedkeuring van de klankbordgroep krijgen:

  Wat willen we hierin anders doen?
  Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe organisatie is:

  1. Focus op lange en korte termijn door verschillende personen
  2. De Kagia “lasten” verdelen over meerdere schouders. Vele handen maken daarin licht werk en daarmee blijft de vrijwilligersbelasting voor een ieder goed te combineren met werk en prive.

  Concreet betekent dit:
  We gaan qua bestuur in aantal terug naar 4 bestuursleden, bestaande uit het Dagelijks bestuur en een bestuurslid om grotere projecten/veranderingen te coördineren. Denk hierbij aan de verduurzaming, jubileum, nieuwbouw, etc.. Focus van het bestuur en de bestuursleden moet liggen op de langere termijn toekomst van de club en tijdig inspelen waar nodig.

  De dagelijkse aansturing van commissies gaan we organiseren via een manager rol. Deze manager is geen bestuurslid en kan zich volledig focussen op het reilen en zeilen van zijn commissies.

  Om de dagelijkse gang van zaken te organiseren hebben we de meeste commissies ongewijzigd gelaten. Een verandering hier is wel dat we ernaar streven dat elke persoon maar max 2 commissies bestuurt om de belasting voor hem/haar te bewaken.  

  Wat is dan onze uitdaging nu?
  Uiteindelijk is een organisatie ontwerpen natuurlijk niet zo lastig. Maar dit gaat onze uitdaging niet oplossen. We hebben personen nodig die een commissie gaan leiden of de manager rol willen vervullen. Het volgende overzicht geeft aan waar we nog mensen zoeken… Dit overzicht zegt ook precies waarom we hier de hulpvraag aan jullie stellen…

  Hoe verder?
  Onze hoogste prioriteit is het vinden van personen voor de vacante posities. Wil je graag een bijdrage leveren of wil je meer weten, neem contact op met één van de bestuursleden.

  Elbert Hulsbos (Voorzitter) - elbert.hulsbos@kagia.nl
  Gerco Hulsbos (Penningmeester) - gerco.hulsbos@kagia.nl
  Chantal Wullems(Secretaris) - chantal.wullems@kagia.nl
  Armand van der Waal (Jeugdcommissie) - armand.van.der.waal@kagia.nl
  Mark Scholte (VTC) - mark.scholte@kagia.nl

  Vervolgens zullen we dit seizoen gebruiken om richting de nieuwe structuur te groeien en de invulling van de commissies compleet te maken. Wij rekenen op jullie reacties en bijdrage.

  Verkiezing leden kascommissie
  De kascommissie bestond uit de heer Peter Hermans en de heer Gerard Kortekaas. Peter was aftredend. Tijdens de ALV heeft Paul Kattenberg zich beschikbaar gesteld als lid van de kascommissie. De vergadering ging hier onder luid applaus mee akkoord. 

  Verkiezing bestuursleden
  Gerco Hulsbos (Penningmeester) en Mark Scholte (Voetbal Technische Zaken) waren aftredend. Zowel Gerco als Mark hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergadering ging hier onder luid applaus mee akkoord. Melvin Gortzak (Algemene Zaken) heeft aangegeven zijn bestuurlijke taken neer te leggen.

  Voorzitter Elbert Hulsbos over het aftreden van Melvin: 
  "Afgelopen zomer heb je besloten om te stoppen i.v.m. privé en werk omstandigheden. Als bestuur vinden we dit enorm jammer, maar kunnen je keuze zeker begrijpen. Als vrijwilliger begon je jaren geleden in de jeugdcommissie en vier jaar geleden kwam je bij het hoofdbestuur op de portefeuille Algemene zaken, sfeer en ICT.

  In je eerste termijn als bestuurslid algemene zaken heb je de digitalisering van Kagia op je genomen met de volgende mooie resultaten:

  - Digitale nieuwsbrief in de huidige vorm
  - Inrichting sportlink
  - Vernieuwing website Kagia.nl
  - Ingerichte Microsoft Office omgeving voor bestuur en commissies inclusief de Kagia email adressen.

  Daarnaast heb je de communicatie commissie in de huidige vorm omgezet. Vooral het 90-jarig jubileum jaar was daarbij hard werken. Jij was vanuit het bestuur de verantwoordelijke voor de jubileumcommissie. Ik heb tijdens het 90 jarig jubileum erg prettig met je samengewerkt en bovenal ben je altijd erg behulpzaam.

  Gelukkig blijf je behouden voor de club als coördinator van de communicatie commissie en ICT. En natuurlijk hopen we ook jou terug te zien op het veld als begeleider, wanneer Boaz hier natuurlijk lid wordt. Melvin, dank voor je inzet. Je bent een voorbeeld voor vele jonge leden om als vrijwilliger in het bestuur te stappen. Hopelijk volgen andere leden jouw voorbeeld."