• Beste vrienden en vriendinnen van Kagia,

  Na zeven jaar stel ik mij bij de aanstaande Algemene Ledenvergadering van november niet meer verkiesbaar als voorzitter van deze mooie club. Het besluit om niet meer langer door te gaan in deze bestuurlijke functie is voor mij een persoonlijke keuze. Ik ben 53 jaar, sinds drie jaar op zoek naar een passende baan en ik heb nog minimaal 15 werkbare jaren te gaan. Op dit moment heb ik niet de ruimte om daar heldere keuzes in te maken en heb zelfs al twee aanbiedingen af moeten zeggen vanwege weekendwerkzaamheden. Daarnaast ben ik niet iemand die graag op de voorgrond treedt, zoals nu vaak als voorzitter het geval is, maar opereer ik liever achter de schermen bij het bouwen aan een organisatie en het bieden van ruimte om te groeien aan mensen binnen de organisatie. 

  Ik heb altijd en nog steeds met veel plezier en met prachtige mensen in het bestuur onze mooie club Kagia begeleid naar waar we op dit moment zijn. Als bestuur hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Dit was en is natuurlijk alleen mogelijk met de inzet van de vele vrijwilligers.

  Zo zijn we begonnen met een nieuwe vloer in de kantine en het creëren van een mooie bestuurskamer zodat we bezoekers aan onze club goed konden ontvangen. Na de verbouwing van de kleedkamers was het geld op, maar moest er nog wel nieuwe veldverlichting komen om alle jeugdleden ’s avonds te kunnen laten trainen. Ook dat lukte en met een aantal weldoeners van de club kwam vijf jaar geleden de verlichting voor veld 3. Daarnaast was het verplaatsen en vernieuwen van het kunstgrasveld een intensief zomertraject, maar het resultaat mag er zijn. Het huidige bestuur heeft gezorgd voor een mooie verduurzaming van de club door het realiseren van 146 zonnepanelen, ledverlichting in kleedkamers, kantine en op veld 1.

  Dit alles ook nog eens kostenneutraal voor de club. Zo zijn er in de afgelopen zeven jaar nog talloze zaken door de vele vrijwilligers opgepakt in opdracht van het bestuur. Douches zijn verbeterd, kleedkamervloeren opgeknapt en het verplaatsen van de watermeter leek simpel, maar bracht wel € 6.000,00 aan kosten met zich mee. Ook dat heeft het bestuur weten te realiseren zonder dat club met de kosten werd geconfronteerd. De structuur binnen de club is steeds helderder geworden en in plaats van bestuursleden een functieprofiel aan te meten worden zij steeds meer in de kracht van hun competenties ingezet. Daarnaast hebben we als bestuur via de jaarlijkse controle door Stichting Waarborgfonds Sport voor het eerst een goede beoordeling gekregen voor onze vermogens- en liquiditeitspositie. Dit is het resultaat van een goede focus op de inkomsten en uitgaven door het bestuur. Daar mogen wij met zijn allen trots op zijn. 

  Tot het einde van het seizoen staan er nog diverse mooie momenten op de planning. Zo is een historisch kampioenschap van ons eerste elftal in zicht en zal alle wedstrijdkleding voor zowel de jeugd als de Kagia-selectie worden vervangen. Dit unieke jeugdkledingplan is vijf jaar geleden onder de bezielende leiding van Peter Hermans doorgezet en krijgt dit jaar een vervolg voor een periode van vijf jaar. 

  Los van het feit dat ik mij tot de volgende ledenvergadering nog volop als voorzitter zal inzetten voor onze club, zal ik na mijn aftreden uiteraard veel vrijwilligerswerk blijven doen. Zo zal ik de bardienst op donderdagavond met Henk met veel plezier blijven doen, als scheidsrechter vaker een wedstrijd fluiten,  misschien zelf af en toe eens een balletje trappen,  de penningmeester ondersteunen met de contante inkomsten en uitgaven, het enthousiaste onderhoudsteam ondersteunen en als contactpersoon voor Kagia fungeren bij de toekomstontwikkeling van Lisserbroek. Natuurlijk kom ik ook regelmatig bij de selectie kijken en wil ik graag een rol spelen bij de ontwikkeling van Sportiviteit en Respect binnen onze mooie club. En zo zullen er nog veel meer activiteiten op de achtergrond in moeten worden gevuld. Want, neem van mij aan, er is altijd wat te doen bij Kagia.

  Het hoge woord is eruit en nu volop richten op de mooie momenten die de komende maanden binnen de club zullen passeren. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor al het vertrouwen en graag zie ik jullie langs de lijn, in de kantine of op een andere plek bij onze prachtige club Kagia.

   

  Richard Trompert
  Voorzitter v.v. Kagia