• Openstelling Kantine en Terras per 01-07-2020

  29 jun 2020
 • Per 1 juli is buitensport weer toegestaan en is onze sportaccommodatie weer open.

  Wat houdt dit in voor de trainingen?

  Onze seniorenteams worden in de gelegenheid gesteld om t/m 23-07 op donderdagavond te trainen.

  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

  Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.

  Wat houdt dit in voor de kantine en terras?
  Onze kantine en terras zullen t/m 23-07 op donderdag geopend zijn van 21:00 uur tot 23:45 uur. Vanaf 04-07 zal de kantine op zaterdag openen volgens het ‘reguliere’ zomerschema, van 16:00 uur tot 19:00 uur. Hier zijn wij als bestuur natuurlijk erg blij mee, maar het is wel belangrijk dat we hierbij de door het RIVM gestelde richtlijnen volgen:

  - Houd 1,5 meter afstand

  • Onze kantine en terras biedt voldoende ruimte om afstand van elkaar te kunnen houden en ook zijn er middelen ter bevordering van de hygiëne aanwezig.
  • Volg de aangegeven routes in de kantine
  • Respecteer en volg de aanwijzingen van de vrijwilligers

  Neem de gestelde hygiëne voorschriften in acht 

  • Er bevindt zich desinfecterende gel bij de ingang van de kantine
  • Op de toiletten liggen desinfecterende reinigingsdoekjes om de toiletbril te reinigen
  • Betaal zo veel mogelijk contactloos
  • Hoe moeilijk ook … Blijf thuis als je klachten hebt!

  Op het niet naleven van deze regels wordt er door de gemeente gehandhaafd, en hier kunnen hoge boetes uit voortvloeien.

  Het bestuur gaat er vanuit dat de Kagianen verstandig omgaan met bovenstaande richtlijnen.

  Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we de kantine in de zomerperiode open houden.

  Bestuur v.v. Kagia