• Ontvang je de nieuwsbrief van v.v. Kagia nog niet automatisch in je mailbox? Meld je dan aan via onderstaand formulier!

  *Verplicht veld

  Powered by MailChimp

 • View this email in your browser
  Nieuwsbrief v.v. Kagia
  Oktober 2023

  We zien je graag!

  Beste Kagianen,

  Vrijdag 27 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van v.v. Kagia. Naast een toelichting op de jaarverslagen van het bestuur en de goedkeuring van de begroting voor komend seizoen geven we deze avond graag uitleg over de duurzaamheidsplannen van de huidige accommodatie. We kijken vooruit naar de toekomst van Kagia en we huldigen een aantal jubilarissen. Uiteraard sluiten we de avond informeel af met een hapje en drankje. Leden, ouders van jeugdleden en betrokken Kagianen zijn van harte welkom in de kantine van ons sportcomplex, aanvang 20.00 uur. We zien je graag!

  Na een aantal rustige voetbalzaterdagen, start komend weekend fase 2 voor de jeugdteams en hervatten de senioren de competitie. Er is dus weer genoeg te beleven op en rond de velden van Kagia. Vanuit de sfeercommissie wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van diverse activiteiten in de komende maanden voor jong en oud. Kijk elders in deze nieuwsbrief voor een compleet overzicht. We zien je graag als speler in het veld, als supporter langs de lijn, als actieve vrijwilliger of als deelnemer bij één of meerdere evenementen.

  Kagia maken we voor en door elkaar. Toch is dit niet elke week zo vanzelfsprekend als het lijkt. Met name de bezetting van de bar is al langere tijd een zorg van de barcommissie. We zien je graag aan de bar maar doen een dringend beroep op iedereen om ook een keer achter de bar te helpen. Mail naar barcommissie@kagia.nl of spreek één van de barmedewerkers aan voor meer info of om een dienst in te plannen.

  We zien je graag, dus tot snel bij Kagia!

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur
  Elbert Hulsbos

  Algemene ledenvergadering


  Geachte leden, ereleden en belangstellenden,

  Namens het bestuur nodig ik u allen uit om de Algemene Ledenvergadering 2022-2023 bij te wonen op vrijdag 27 oktober 2023, aanvang 20.00 uur in onze kantine.

  1. Agenda
  2. Opening
  3. Voorwoord, mededelingen en ingekomen stukken.
  4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2021-2022 d.d. 28 oktober 2022
  6. Jaarverslagen Voorzitter, Secretariaat, Sponsorcommissie, Barcommissie, Algemene Zaken, VTC en Jeugdcommissie
  7. Financieel jaarverslag en vaststelling van de begroting 2022-2023
  8. Verslag kascommissie
  9. Verduurzaming v.v. Kagia (gast Dhr. R. te Beest)
  10. Toekomstvisie v.v. Kagia
  11. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaand)
  12. Verkiezing leden kascommissie (zie onderstaand)
  13. Huldiging Jubilarissen
  14. Rondvraag en sluiting
  15. Afsluiting met een drankje

  Ad 9) Volgens rooster van aftreden:
  Gerco Hulsbos (Penningmeester) en Mark Scholte (Voetbal Technische Zaken). Zowel Gerco als Mark hebben zich herkiesbaar gesteld. Melvin Gortzak (Algemene Zaken) heeft aangegeven zijn bestuurlijke taken neer te leggen.

  Op grond van artikel 9 van de statuten kunnen (tegen)kandidaten voor bovenstaande functies zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij het bestuur. Deze opgave dient vergezeld te gaan van een schriftelijke ondersteuning door tenminste drie leden van de vereniging.

  Ad 10) De kascommissie bestaat uit de heer Peter Hermans en de heer Gerard Kortekaas. Peter is aftredend. Voor deze taak, het controleren van de financiële stukken, zijn we nog op zoek naar één kandidaat.

  Het jaarverslag kunt u via mail opvragen bij: chantal.wullems@kagia.nl

  Chantal Wullems
  Secretaris v.v. Kagia

  Pre-tournament 

  Foto's: Internationaal voetbaltoernooi bij VV Kagia. (blikoplisse.nl)

  Op vrijdag 20 en zaterdag 21 Oktober heeft Kagia een pre tournament georganiseerd voor BVO's uit Europa in de categorie U8 t/m U11.  

  We werden in Juli gevraagd door de UFA of we dit pre toernooi wilden organiseren bij Kagia, Mark Scholte en ik hoefde daar eigenlijk niet heel lang over na te denken en we besloten daarom de organisatie op ons te nemen.  
  Ik denk dat het mooi is voor de club en erg leerzaam is voor onze jeugd om o.a tegen clubs als PSG, FC Köln, Anderlecht en Sunderland te spelen. 

  ABC Mensenwerk en Eetwinkel de Buren waren onze sponsoren dit toernooi, hierdoor konden we beide dagen alle spelers en staf voorzien van een heerlijke maaltijd, Fred Mens en Melissa Versluis hartelijk dank hiervoor. 

  Ondanks het weer was het een geslaagd toernooi en hebben we ruim 200 kinderen, hun staf en veel publiek mogen ontvangen op ons sportcomplex.  
  Het niveau was erg hoog en we hebben heel mooi voetbal en veel doelpunten gezien, de JO9-1 speelde tegen PSG hun beste wedstrijd en verloren maar nipt met 5-4. Op zaterdag was de 2-0 overwinning op Sunderland van de U11 het hoogtepunt maar ook de andere 2 Kagia teams die mee hebben gedaan hebben het erg goed gedaan en een mooie ervaring gehad. 

  We hebben een hoop vrijwilligers op de been weten te krijgen die ervoor hebben gezorgd dat de velden klaar stonden, de keuken en bar onder leiding van Chris Nederpelt open was, de clubs goed werden ontvangen, scheidsrechters en we hadden een speaker, kortom een hele organisatie en zonder deze vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen realiseren. 

  Daarnaast hadden we nog 6 gezinnen uit Lisserbroek die gastgezin wilde zijn, zij hadden elk 2 spelertjes van Club Brugge die een nachtje kwamen logeren en dit was een mooie ervaring. Omdat we deze gezinnen hadden geregeld mocht onze eigen Kagia JO9-1 meedoen aan het hoofdtoernooi bij VVC op zaterdag, ook dit was sportief gezien een hele grote en mooie ervaring en hebben ze het super goed gedaan tegen de profclubs, ze zijn uiteindelijk 20e van de 24 geworden. 

  Er zijn heel veel positieve reacties gekomen zowel van de deelnemende clubs, de UFA en binnen onze eigen club, wat ons betreft is dit dus zeker voor herhaling vatbaar. 

  Met sportieve groeten, 
  Jeffrey van Klaveren. 

  Opbrengst Rabo ClubSupport 2023: ruim € 700

  Donderdag 12 oktober overhandigde Rowan Hoeke namens de Rabobank aan v.v. Kagia de cheque met de opbrengst van de actie Rabo ClubSupport #RaboClubSupport #raboclubsupportLH. Rowan is medewerker van de Rabobank en tevens speler in de selectie van de club uit Lisserbroek. Penningmeester Gerco Hulsbos nam de cheque met het mooie bedrag van € 706,24 in ontvangst in het bijzijn van de voltallige selectie.

  Gerco Hulsbos is erg blij met het bedrag dat de Rabo ClubSupport actie heeft opgebracht. 'We willen graag een volgende stap zetten in verduurzaming van de accommodatie en de traditionele verlichting op het 2e trainingsveld vervangen door LED verlichting. Hiermee kunnen we het elektraverbruik aanzienlijk verminderen. Dit bedrag van ruim 700 euro is een mooie eerste stap om LED verlichting te gaan realiseren.' Kagia dankt iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht op ons project.

  De Rabobank organiseert al vele jaren de Rabo ClubSupport stemcampagne met als doel om als coöperatieve bank een deel van het resultaat terug te geven aan verenigingen.

  Frank Paff en Dillianne Paff sportverzorger(s) bij v.v. Kagia
   

  Jullie hebben Frank en Dillianne vast al een keer bij Kagia zien lopen. Frank en Dillianne zijn de sportverzorgers van onze vereniging.

  Naast hun rol bij onze selectie zijn Frank en Dillianne ook beschikbaar voor blessurebehandeling of advies van onze overige (jeugd)leden.

  Heb jij een vraag of een blessure, wil je advies over een warming-up of hersteltraining? Neem dan contact met Frank of Dillianne op.

  Frank en Dillianne zijn op dinsdag en donderdag fysiek op de club aanwezig.

  Frank Paff: 06 – 14280341
  Dillianne Paff: 06 – 46855980

  Scheidsrechtercommissie zoekt versterking

  De scheidsrechtercommissie is verantwoordelijk voor alle scheidsrechters van v.v. Kagia. Wekelijks stelt de commissie de scheidsrechters aan.

  Ook dit seizoen is dat weer goed gelukt met dank aan een trouwe groep scheidsrechters.

  Naast het blijven zoeken naar nieuwe scheidsrechters zoeken we ook een nieuw lid voor onze scheidsrechtercommissie.

  De scheidsrechtercommissie:

  • Aanstellen van scheidsrechters onderbouw, bovenbouw en senioren
  • Faciliteren van materialen voor de scheidsrechters
  • Faciliteren van activiteiten voor de scheidsrechters
  • Informeren van (nieuwe) spelregels aan spelers, trainers en leiders
  • Organiseren van spelregelavonden
  • Aanspreekpunt voor commissies en bestuur
  • Contact met KNVB en COVS
  • Contact met regionale scheidsrechtercommissies

  Lijkt je het leuk om samen met Paul van der Lans en Maarten van der Niet de commissie vorm te geven of wil je meer informatie over deze leuke taak?

  Neem dan contact op met scheidsrechters@kagia.nl.

  Inloopspreekuur sportmedisch team Boot & Broersen

  Heb jij een blessure opgelopen tijdens een wedstrijd of training? Of een vraag over een langer bestaande klacht? Dan ben jij welkom op het inloopspreekuur van Boot & Broersen.

  Het inloopspreekuur is iedere maandag van 18:30 tot 19:30 uur bij Boot en Broersen in Lisse (Vivaldistraat 67A, 2162 AB Lisse).

  Je moet jezelf wel aanmelden zodat je zeker weet dat er een behandelaar beschikbaar is (zie flyer). Boot en Broersen heeft iedere maandag twee fysiotherapeuten beschikbaar voor het inloopsspreekuur.

  Moet ik iets betalen voor het inloopspreekuur? Nee, het inloopspreekuur is een samenwerking tussen Boot en Broersen en v.v. Kagia. Aan het spreekuur zijn geen kosten verbonden. Het consult wordt ook niet gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Het is dus een “gratis” consult die jou verder helpt met een goede diagnose, doorverwijzing of behandelplan.

  Heb jij als lid van v.v. Kagia behoefte aan een specialist op het gebied van fysiotherapie neem dan eens contact op met de praktijk van Boot en Broersen. Zoals je kunt lezen op de website biedt de praktijk heel veel ondersteuning en behandeling aan.

  Bestuur v.v. Kagia

  Nieuwe indeling voor alle jeugdteams

  Zaterdag 28 oktober 2023 start de 2e fase (01) voor alle jeugdteams. Op basis van de uitslagen in de bekerpoule (Zwaluwen Jeugd -1e fase-) is de competitie opnieuw ingedeeld.

  Je kunt de nieuwe indeling en het programma terugvinden in de app van voetbal.nl of op de website www.voetbal.nl. Op beide pagina’s moet je inloggen met jou persoonlijke inlogcode.

  Heb jij die niet? Maak hem dan aan. Let op: je moet altijd het e-mailadres gebruiken die je ook hebt gebruikt voor de aanmelding bij v.v. Kagia.
  Aanpassing trainingsschema

  Via deze link vind je de laatste versie van het trainingsschema inclusief de kleedkamerindeling. De wijzigingen hebben alleen betrekking op de teams die hierover al zijn geïnformeerd door hun trainer(s).

  Heb jij niets gehoord? Dan is er ook niets gewijzigd. Kijk wel even goed in welke kleedkamer je kan omkleden en douchen. Zorg dat je na het omkleden en douchen de kleedkamer netjes achter laat.

  Heb je een vraag over het trainingsschema? Neem dan contact op met je trainer of leider.

  Sponsorkliks!

  Met sponsorkliks kan iedereen, die online producten of diensten koopt, v.v. Kagia financieel steunen. De webshops van Bol.com en Coolblue zijn populair, maar bij het online boeken van uw vakantie via bijvoorbeeld Expedia, Booking.com of AirBNB ontvangt v.v. Kagia ook een mooie provisie. Met andere woorden: bestel NIX zonder Sponsorkliks en klik op de link op de Kagia website (of direct hier) voor het doen van je online aankopen.

  Opmerkingen over deze nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige nieuwsbrieven? Mail dan naar nieuwsbrief@kagia.nl.

  Voorgaande edities van de nieuwsbrief zijn terug te vinden op deze pagina
  Facebook v.v. Kagia
  Instagram v.v. Kagia
  Twitter v.v. Kagia
  Website v.v. Kagia
  Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van v.v. Kagia. Indien jouw mailadres voor meerdere leden is geregistreerd, ontvang je deze nieuwsbrief slechts eenmaal. Vragen of opmerkingen? Kijk hier voor een overzicht van contactpersonen. 


  This email was sent to *|EMAIL|*
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  *|LIST:ADDRESSLINE|*