• Lidmaatschap

  Bij Kagia is een ieder van harte welkom om eens te komen kijken, of een keer lekker mee te trainen. Het is wel verstandig om hier dan via het bestuur een afspraak over te maken. 

  Via deze link kunt u zich inschrijven.

  De kosten voor een geheel jaar voetballen en trainen zijn gebaseerd op de leeftijd van 1 januari van het komende jaar.

  Voor het seizoen 2021/2022 bedragen deze kosten:

  Spelende leden (leeftijd op 1 januari 2022):

  Bijdrage seizoen 2021/2022

  Senioren zaterdag competitie

  € 188,-

  Senioren vrijdagavond competitie

  € 82,50,-

  Onder 19

  € 148,-

  Onder 17

  € 137,-

  Onder 15

  € 125,-

  Onder 13 en Onder 12

  € 113,-

  Onder 11 en Onder 10

  € 101,-

  Onder 9 en Onder 8

  € 89,-

  Minipupil 6 jaar

  € 68,-

  Minipupil 4 en 5 jaar

  € 47,-

  Toeslag bij geen automatische incasso

  € 5,-

   

   

  Niet spelende leden (geen leeftijdsgrens)

  € 49,-

   

   

  Overige bedragen

   

  Bijdrage kledingplan jeugd Onder 19 t/m Minipupil 6 jaar

  € 22,50

  Bijdrage kledingplan jeugd Minipupil 4 en 5 jaar

  € 10,-

  Toeslag indien een herinnering moet worden gestuurd of bij een storno van de incasso-opdracht

  € 2,-

  U bent contributie verschuldigd als u op 1 juli 2021 als lid bent ingeschreven, of bij aanmelding na 1 juli 2021. De contributie wordt in principe via automatische incasso geïnd. 

   

  U ontvangt een specificatie van de verschuldigde bedragen per e-mail in augustus 2021. Het verschuldigde bedrag wordt dan eind augustus 2021 automatisch van uw rekening afgeschreven of u dient zelf voor betaling zorg te dragen voor 1 september 2021. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij het mailadres: administratie@kagia.nl

   

  v.v. Kagia biedt de mogelijkheid aan spelende leden om de contributie in 3 termijnen te betalen. Dit kan alleen, als u betaalt door middel van automatische incasso. De incasso vindt eind augustus, eind oktober en eind december 2021 plaats. Betaalde u het afgelopen seizoen in termijnen, dan gaan we ervan uit dat u dat wilt blijven doen. Een verzoek voor termijnbetaling kunt u sturen aan het mailadres: contributie@kagia.nl.

   

  Voetbal je al en kom je van een andere vereniging naar Kagia.

   

  Voetbal je al bij een andere vereniging, of heb je daar de laatste vijf jaar gevoetbald, dan moet je overgeschreven worden. Vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier, de secretaris van vv Kagia, zorgt dan dat je wordt overgeschreven.

   

  Het aanmeldformulier moet dan voor 14 juni ingeleverd zijn bij v.v. Kagia.