Algemene Info jeugd


 

Inleiding

Dit boekje beoogt een beeld te schetsen van onze vereniging v.v. Kagia. Het bevat allerlei praktische informatie over de voetbalvereniging, het voetbalseizoen, de activiteiten rondom het voetbal én vertelt over onze normen en waarden.

v.v. Kagia en de jeugd

v.v. Kagia is opgericht in 1932. De eerste accommodatie in Buitenkaag was ronduit pover: het kleedlokaal was een houten schuur; café “Kaagzicht” deed dienst als clubgebouw en de wedstrijden werden gespeeld op een weiland, waar doordeweeks de koeien graasden.

Nu, 83 jaar later is v.v. Kagia een bruisende vereniging in Lisserbroek met 2 prachtige kunstgrasvelden, 1 gewoon grasveld en een trainingsveld. Vier jaar geleden zijn door nieuwbouw meer kleedkamers bijgekomen, de kantine is uitgebreid met een prachtige keuken en zijn de toiletten vernieuwd.

De jeugd neemt bij Kagia een belangrijke plaats in. Er zijn ruim 2 keer zo veel jeugdspelers als seniorenspelers. v.v. Kagia gaat het seizoen 2015-2016 in met 17 teams: 1 A teams

 • 1 B team
 • 3 C teams
 • 3 D teams
 • 4 E teams
 • 4 F teams
 • 3 meisjes teams
 • Groep mini’s 4-5 jaar
 • Groep mini’s 6 jaar

Daarbij heeft Kagia ook serieus oog voor de allerkleinsten onder ons. Kagia heeft zelfs voor de kinderen van 4 tot 6 jaar een coördinator in het leven geroepen. Zij krijgen de begeleiding en training die op deze leeftijd noodzakelijk is waarbij plezier absoluut bovenaan staat. Voor de 6 jarigen worden ook wedstrijdjes georganiseerd met omliggende verenigingen.

Totaal heeft v.v. Kagia circa 280 jeugdspelers die elke zaterdag weer met plezier naar ons complex komen.

v.v. Kagia streeft ernaar de leden een goede en sociaal veilige omgeving te geven voor het gezamenlijk beoefenen van de voetbalsport. Nogmaals, plezier komt bij v.v. Kagia op de eerste plaats. Goede sportieve prestaties vergroten dat plezier. Want wie vindt het niet leuk om een keertje kampioen te worden!

Winnen en verliezen staan dus niet voorop met die kanttekening dat bij de eerste elftallen (selecties) ook sportief resultaat wordt nagestreefd, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in meer trainingsuren (zie selectie en recreatie)

Kortom: v.v. Kagia is een jeugdige vereniging waar respect, prestaties, sportiviteit, plezier en gezelligheid hand in hand gaan en waar iedereen op een goede en respectvolle manier met elkaar om gaat.

(Kagia F4 kampioen 2014-2015)

v.v. Kagia: voor jongens én meisjes

Voetbal is van oudsher populair bij jongens, maar ook steeds meer meisjes kiezen ervoor te gaan voetballen. Bij Kagia zijn meisjes net zo welkom als jongens. Omdat de jongens nog veruit in de meerderheid zijn, kan het zijn dat een meisje wordt ingedeeld in een “jongensteam”. Bij voldoende meisjes in een bepaalde leeftijdscategorie wordt er een apart meisjesteam ingedeeld. Inmiddels heeft v.v. Kagia al 3 volledige meisjesteams.

Leeftijdscategorieën

Volgens de reglementen van de K.N.V.B. behoort een speler tot een bepaalde leeftijdsgroep, afhankelijk van zijn leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen. Onderscheid wordt gemaakt in jongens en meisjes.

Jongens

Meisjes

4, 5 of 6 jaar

Mini pupillen

6 t/m 12 jaar

Meisjes pupillen

6, 7 of 8 jaar

F-pupil

13 t/m 18 jaar

Meisjes junioren

9 of 10 jaar

E-pupil

Ouder dan 18 jaar

Dames senioren

11 of 12 jaar

D-pupil

 

 

13 of 14 jaar

C-junior

 

 

15 of 16 jaar

B-junior

 

 

17 of 18 jaar

A-junior

 

 

Ouder dan 18 jaar

Senior

 

 

 

Selectie en recreatie

Het eerste team van elke leeftijdscategorie is aangewezen als selectieteam, met uitzondering van de A1. Bij de F is ook de F3 een selectieteam.. De selectieteams worden ingedeeld op voetbalkwaliteit. Alle overige teams worden ingedeeld naar leeftijd, vriendjes e.d.

Kinderen beter maken in voetballen kan alleen als er geschoolde trainers voor de groep staan. Daarom krijgen trainers en leiders regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen aangereikt. Onderlinge feedback en delen van informatie doen de rest. Elk seizoen worden de cursussen ‘train de trainers’ en ‘train de leiders’ georganiseerd.

Jeugdvoetbalplan  

Sinds begin jaren negentig besteedt v.v. Kagia veel aandacht aan de technische en tactische ontwikkeling van het voetbal. De basis hiervoor is het in 2005 geïntroduceerde jeugdopleidingsplan. Doel van het plan is het verbeteren van de voetbalopleiding van de jeugd. De kern is dat jeugdspelers zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen waarbij het opleiden op zich belangrijker is dan het resultaat. Positieve spelopvatting, spelvreugde en leereffect zijn de kernbegrippen uit het opleidingsplan. Uitgangspunt is dat elke speler speelt op zijn eigen niveau waarbij hij of zij wordt uitgedaagd tot een betere voetbalprestatie op basis van techniek, inzicht en communicatie (TIC) Dit is vertaald naar een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden: herhaling van de oefenstof, structurering van het trainen en coachen en zoveel mogelijk gediplomeerde trainers. Ook het indelen van de spelers per leeftijdsgroep naar sterke en voetbalvaardigheid (selectieteams) vloeit voort uit het jeugdopleidingsplan.

Het jeugdopleidingsplan vloeit voort uit het beleidsplan voetbaltechnische zaken v.v. Kagia voor de jaren 2010 – 2017 en heeft een geheel ander uiterlijk gekregen. Er is voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van bestaande leerplannen. Wel zijn hierin duidelijke keuzes gemaakt en zijn er aanpassingen en toevoegingen gedaan waardoor het uiteindelijke resultaat in harmonie is met de waarden en zienswijze binnen onze vereniging. Het jeugdopleidingsplan is te beschouwen als een levend document en door vernieuwde inzichten kunnen zo nodig altijd wijzigingen worden aangebracht. Het jeugdopleidingsplan is een belangrijk document omdat het duidelijkheid verschaft en een richtlijn biedt voor de hele jeugdopleiding en niet alleen voor de prestatieve jeugd. In die zin zal er naar worden gestreefd het voetbalniveau van de jeugd in de breedte te vergroten. Het mag duidelijk zijn dat dit nooit ten koste mag gaan van spelplezier, teamspirit en sportiviteit.

Wij zijn er van overtuigd dat het jeugdopleidingsplan een positieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen v.v. Kagia.

Competitie

Alle kinderen bij v.v. Kagia doen mee in de competitie (vanaf F) die in augustus start en tot mei gespeeld wordt. De junioren spelen een competitie over het hele jaar; de pupillen een najaars- en voorjaarscompetitie. Uiteraard wordt geprobeerd onze teams zoveel mogelijk in de juiste speelsterkte ingedeeld te krijgen. Over het algemeen lukt dit goed, maar het is de KNVB die de indeling bepaald. In extreme gevallen (veel grote nederlagen of veel grote winstpartijen) wordt het team rond de jaarwisseling door de KNVB opnieuw ingedeeld. Het is ook de KNVB die naast de indeling het wedstrijdprogramma bepaald.

Voetbalvereniging Kagia is ingedeeld in het KNVB district West II. Dat betekent dat voornamelijk wordt gespeeld tegen voetbalclubs uit de regio Leiden en de Bollenstreek.

De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld; de trainingen zijn op doordeweekse avonden. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de leeftijd van de leden: reden waarom de pupillen vroeg op de avond trainen en de junioren later.

De teams in de F en E jeugd bestaan uit 7 spelers (exclusief wisselspelers). De wedstrijden worden gespeeld op een half veld met kleine doelen. Na afloop van de wedstrijd mogen alle spelers van beide teams nog een penalty nemen die overigens niet meetellen voor de einduitslag. Vanaf de D jeugd wordt in elftallen gevoetbald op een groot veld met de vaste, grote doelen. Een wedstrijd bij de F’jes duurt 2 keer 20 minuten. Bij elke leeftijdscategorie wordt per helft 5 minuten langer door gevoetbald.    Van F naar A doorgeteld speelt de A jeugd dus 2 keer 45 minuten.

 • F pupillen: 2 x 20 minuten met penalty’s (penalty’s tellen dus niet mee)
 • E pupillen: 2 x 25 minuten met penalty’s (penalty’s tellen dus niet mee)
 • D pupillen: 2 x 30 minuten (groot veld) zonder penalty’s
 • C junioren: 2 x 35 minuten
 • B junioren: 2 x 40 minuten
 • A junioren: 2 x 45 minuten

Elk team wordt gedurende het seizoen begeleid door minimaal één maar vaak twee leiders; veelal zijn de leiders ouders. Dit is overigens niet altijd het geval.

Bij aanvang van het voetbalseizoen worden in het kader van de voorbereiding op de competitie oefen- en bekerwedstrijden ingepland. In december is er een korte winterstop van enkele weken. Aan het einde van het seizoen worden een paar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gespeeld. Zeker bij de overgang van E naar D jeugd geen overbodige luxe. Want het is echt wel even wennen: Van 7 naar 11-tal; van klein naar groot veld; van zonder naar met buitenspel. Vlak voor het eind van het seizoen zal voor de D een speciale trainingsplanning gemaakt worden waarin getraind zal worden met een groter veld, buitenspel etc.

Toernooien

Ter afsluiting van het seizoen worden toernooien georganiseerd. Het streven is om elk jeugdteam (t/m C) 2 toernooien te laten spelen. Toernooien zijn altijd een mooie afsluiting van het seizoen. Zeker als het lekker weer is en de organisatie maakt er een mooi evenement van. Kagia organiseert voor alle jeugd t/m C een thuis toernooi.

Vervoer naar uitwedstrijden
Het wedstrijdprogramma bestaat uit het spelen van wedstrijden bij v.v. Kagia (thuiswedstrijden) en bij de tegenstanders (uitwedstrijden). Voor het vervoer naar de uitwedstrijden verwacht v.v. Kagia dat de ouders, op verzoek van de leider, enkele keren per seizoen zullen rijden. v.v. Kagia verwacht dat alle kinderen de autogordel omdoet en dat ouders hier absoluut op toezien dat dit gebeurt.

Afgelastingen

Als buitensport is voetbal afhankelijk van het weer. Na langdurige regenval of vorst kan voetballen op het veld gevaar opleveren voor de spelers, zoals blessures. In zo’n geval kan een vereniging of de K.N.V.B. besluiten de wedstrijden of trainingen af te gelasten.

Afgelasting van wedstrijden door de K.N.V.B. staat vanaf vrijdagavond 19.00 uur vermeld op teletekst pagina 603. De jeugd van Kagia speelt in district west II, categorie B. Als v.v. Kagia of een andere vereniging besluit de wedstrijden op zaterdag af te gelasten, is hierover informatie verkrijgbaar bij v.v. Kagia vanaf 8.00 uur of via Twitter/website. Overigens zal de leider zoveel als mogelijk proberen een alternatieve activiteit te organiseren. Afgelasting van trainingen gebeurt door de trainer, die dan ook zal proberen een vervangende activiteit te houden. Bij afgelastingen op het allerlaatste moment zijn de leiders verantwoordelijk de ouders te informeren via e-mail of telefonisch. Tip voor de leiders: attendeer ouders dat zij de website en of e-mail in de gaten moeten houden. Het aanmaken van een WhatsApp groep is zeer aan te raden.

Evenementen naast het voetbal

Het sociale aspect neemt bij v.v. Kagia een belangrijke plaats in. Gedurende het seizoen worden tal van activiteiten voor de diverse leeftijdscategorieën georganiseerd. Activiteiten die niet direct met voetbal te maken hebben maar vooral met plezier maken en op een leuke en andere manier met elkaar omgaan. Deze activiteiten worden georganiseerd door een zeer actieve jeugd evenementencommissie. Voorbeelden van deze evenementen zijn: Sinterklaas, Bowlen, zwemmen (D), Linnaeushof, kerstkien etc.. Afgelopen seizoen was er een fantastische dag georganiseerd in Ski Centrum Hillegom. Hier werden allerlei spelvormen georganiseerd. Los hiervan organiseren teams vaak ook activiteiten voor en met het eigen team.

 

Jeugdkamp

Hét evenement waar voetbal en gezelligheid samen komen is het jaarlijkse jeugdkamp voor de jeugdleden in de leeftijdscategorie F tot en met C junioren. Het jeugdkamp is een jaarlijks terugkerend evenement dat niet meer is weg te denken bij de jeugd en begeleiders. Bingo, dropping, waterspelletjes, spooktocht, zeskamp, natuurlijk voetbal, barbecue en nog vele andere festiviteiten zorgen er voor dat de kinderen elk jaar weer schor, (over)vermoeid en vol met verhalen thuis komen. Zowel kinderen als
begeleiders hebben enkele dagen nodig om bij te komen. “Moe maar voldaan”.

 

JEUGDLID WORDEN VAN VV KAGIA

Lidmaatschap

Lid worden van voetbalvereniging Kagia kan vanaf 4 jaar. De kinderen zijn dan automatisch al lid van de KNVB waardoor de kinderen al verzekerd zijn en dus ook de aansprakelijkheid netjes geregeld is.

Aanmelding kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website (onder knopje ‘administratie’) van Kagia. Dit formulier kan gemaild worden naar . Ook kan het formulier of in de brievenbus naast de commissiekamer van Kagia of, wanneer Kagia gesloten is in de brievenbus buiten (in deur richting kantine). Dit formulier is ook verkrijgbaar bij Kagia in de commissiekamer. Gaarne erop letten dat alle gegevens goed worden ingevuld.

Als de aanmelding voor eind mei plaatsvindt, word het nieuwe jeugdlid direct ingedeeld in een team voor het aanstaande seizoen. Bij latere aanmelding wordt per nieuw lid bekeken of indeling in een team nog mogelijk is. Meetrainen is in overleg wel mogelijk, maar is ook dan geheel voor eigen risico.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via , of anders bij de secretaris van de vereniging en wel uiterlijk 30 juni van het lopende seizoen.

Veranderen van vereniging (naar Kagia of van Kagia) kan alleen als er een officiële overschrijving is aangevraagd bij de K.N.V.B. De secretaris van de vertrekkende vereniging heeft hiervoor formulieren, die uiterlijk 15 juni bij de K.N.V.B. moeten zijn ingeleverd. Zie hiervoor deze LINK

 

Contributie

Zie hiervoor de volgende LINK

 

Kledingplan

De clubkleuren van Kagia zijn oranje-wit. Het clubtenue bestaat uit een oranje voetbalshirt, een witte korte broek en oranje kousen. Naast het tenue heb je voor wedstrijden en trainingen voetbalschoenen, scheenbeschermers (verplicht tijdens de wedstrijden) en badslippers nodig.

Speciaal voor de jeugd is een kledingplan ontwikkeld. Alle jeugdspelers krijgen aan het begin van het seizoen de beschikking over een voetbaloutfit bestaande uit:

 • oranje shirt 
 • witte broek 
 • oranje kousen 
 • bijpassend trainingspak.

Alle leiders en trainers krijgen allemaal een windjack tot hun beschikking. 

Deelname aan het kledingplan is verplicht. De bijdrage voor het jeugdkledingplan wordt voor het volgende seizoen gesteld op € 22,50 en zal bij elke speler vanaf de mini’s 6 jaar t/m de A-junioren samen met de contributie worden geïncasseerd. Daarnaast zullen voor de mini’s 4-5 jaar een trainingspak worden uitgegeven ad € 10,00 huur per jaar.

Met het kledingplan heeft elk kind de beschikking over dezelfde (kwaliteit) van kleding. Dit komt enerzijds de uitstraling van de vereniging ten goede; anderzijds heeft ook de speler er baat bij.

Van de speler wordt verwacht dat hij of zij op de wedstrijddag in Kagia trainingspak verschijnt. Het is niet toegestaan buiten de wedstrijddagen het tenue te dragen. Ook mag er niet in getraind worden om snelle slijtage van het tenue te voorkomen. Voor de trainingen wordt een gemakkelijk zittend trainingspak en een vocht absorberend shirt geadviseerd.

 

Ongevallen verzekering

Kagia is aangesloten bij de K.N.V.B. en alle leden van Kagia vallen hierdoor automatisch onder de collectieve ongevallenverzekering van de K.N.V.B. Deze verzekering geeft slechts een aanvullende dekking. De eigen ziektekostenverzekering moet altijd eerst worden gebruikt bij schade.

Mocht een speler aanspraak willen maken op de collectieve ongevallenverzekering, dan zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar bij de secretaris. Elke speler is individueel verantwoordelijk voor indiening. Kagia kan slechts een ondersteunende rol vervullen.