• Historie
  • In de dertiger jaren werden in de Haarlemmermeer diverse voetbalverenigingen opgericht. Ook in Buitenkaag kwamen er plannen en in 1932 was de oprichting van voetbalvereniging Kagia een feit. De eerste accommodatie was pover: het kleedlokaal was een houten schuur, het clubgebouw was in café Kaagzicht en de wedstrijden werden gespeeld op een weiland, waar doordeweeks de koeien graasden.

    Tot na de tweede wereldoorlog beleefde de club een kwakkelend bestaan. Begin vijftiger jaren dreigde Kagia zelfs door een leden gebrek opgeheven te worden. Het tij keerde toen werd besloten de zondag te verlaten en op zaterdag te gaan voetballen. Kagia bloeide op tot een volwaardige streekvereniging.

    De accommodatie bleek steeds meer een probleem te worden. Kagia stond in de hele streek bekend als de voetbalclub met het slechtste veld en de poverste kleedruimten (zoals een ton als wasbak). Na enkele verhuizingen kreeg Kagia in 1974 haar vaste plek in Lisserbroek. Vanaf dat moment groeide het ledenaantal snel, met name bij de jeugd.

    In 1977 werd dan ook een jeugdcommissie in het leven geroepen met het doel het jeugdvoetbal bij Kagia te bevorderen en te stimuleren. In de daarop volgende jaren heeft de jeugd bij Kagia een steeds belangrijkere plaats ingenomen. Op dit moment zijn er ruim 2 keer zoveel jeugdspelers als senioren spelers.

    Sinds begin jaren negentig besteedt Kagia veel aandacht aan de technische en tactische ontwikkeling van het jeugdvoetbal. Hiervoor is een jeugd opleidingsplan ontwikkeld. Over dit plan kunt u elders op de site meer lezen. Ook het sociale aspect neemt een voorname plaats in: naast prestatief voetballen worden talrijke andere activiteiten gehouden om het club- en teamgevoel inhoud te geven. Kortom: Kagia is een jeugdige, groeiende vereniging waar prestatie, sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan en waar iedereen op een goede manier met elkaar om gaat.