• Beste leden, vrienden en vriendinnen van Kagia,
   
  Met de versoepelingen per 1 juli, breekt er voor de sportwereld een nieuwe periode aan in de strijd tegen het Corona virus. Tijd voor een financiële tussenbalans.
   
  Toen half maart j.l. alle activiteiten gestopt moesten worden en ons sportcomplex dicht ging, heeft het bestuur een aantal acties uitgezet om de financiële gevolgen in kaart te brengen, en onze voetbalvereniging zo goed mogelijk door deze fase te loodsen.
   
  Een korte samenvatting:
    *  Ten eerste was er de geruststellende gedachte dat Kagia er financieel goed voorstond. De afgelopen seizoenen hadden we een overschot in de exploitatie, en ook het seizoen 2019/2020 draaide financieel voorspoedig. Kagia kon zonder problemen aan de korte termijn verplichtingen voldoen.
    *  Daarna zijn de financiële gevolgen voor het lopende seizoen in kaart gebracht met onder meer geen kantine-opbrengst, geen pubquiz, geen jeugdtoernooi en geen slotdag. Een aantal vaste uitgaven liep natuurlijk wel door.
    *  Elke uitgave door het bestuur of commissie moest door de penningmeester worden goedgekeurd.
    *  Het initiatief voor de ballenactie was een geweldig succes, waarmee in zeer korte tijd 175 voetballen voor de jeugd zijn verkocht.
    *  Vervolgens is gekeken voor welke steunmaatregelen v.v. Kagia in aanmerking zou komen. We hebben de TOGS en NOW aangevraagd voor de eerste maanden maart t/m mei, en onze externe aflossingsverplichtingen bij de bankier met 6 maanden opgeschort.
    *  In de maand juni werd bekend dat zowel de gemeente als de KNVB een korting verstrekken op de veldhuur resp. de KNVB bijdragen.
    *  Tot slot is voor de begroting van het nieuwe seizoen een aantal scenario's in kaart gebracht, met mogelijke actiepunten.
   
  Vanwege alle steunmaatregelen kunnen we het seizoen 2019/2020 positief afsluiten. Voor het nieuwe seizoen houdt het bestuur rekening met een exploitatietekort, maar het valt niet te voorspellen hoe zich dat gaat ontwikkelen. Onze goede financiële positie maakte in ieder geval dat we de contributies slechts hebben verhoogd met het inflatiecijfer, zoals we dat elk seizoen doen.
   
  Ik hoop dat iedereen de aanwijzingen vanuit de overheid blijft opvolgen, zoals we tot nu toe allemaal hebben gedaan. Dan kunnen we in september 2020 met de competitie starten. Houd afstand en blijf gezond.
   
  Met sportgroet,
  Gerco Hulsbos
  Penningmeester v.v. Kagia