• Geachte leden, geachte ouders/begeleiders,
   
  Het bestuur heeft de contributies en andere bedragen voor het seizoen 2019/2020 vastgesteld. De bedragen zijn zeer beperkt verhoogd vanwege inflatie en kostenstijgingen en bedragen:

  Spelende leden (leeftijd op 1 januari 2020):

  Bijdrage seizoen 2019/2020

  Senioren zaterdag competitie

  € 183,-

  Senior vrijdagavond competitie

  € 80,-

  Onder 19

  € 144,-

  Onder 17

  € 133,-

  Onder 15

  € 122,-

  Onder 13 en Onder 12

  € 110,-

  Onder 11 en Onder 10

  € 98,-

  Onder 9 en Onder 8

  € 87,-

  Minipupil 6 jaar

  € 66,-

  Minipupil 4 en 5 jaar

  € 45,-

  Toeslag bij geen automatische incasso

  € 5,-

   

   

  Niet spelende leden (geen leeftijdsgrens)

  € 48,-

   

   

  Overige bedragen

   

  Bijdrage kledingplan jeugd Onder 19 t/m Minipupil 6 jaar

  € 22,50

  Bijdrage kledingplan jeugd Minipupil 4 en 5 jaar

  € 10,-

  Toeslag indien een herinnering moet worden gestuurd of bij een storno van de incasso-opdracht

  € 2,-

   

  U bent contributie verschuldigd als u op 1 juli 2019 als lid bent ingeschreven, of bij aanmelding na 1 juli 2019. De contributie wordt in principe via automatische incasso geïnd.

  U ontvangt een specificatie van de verschuldigde bedragen per e-mail in augustus 2019. Het verschuldigde bedrag wordt dan eind augustus 2019 automatisch van uw rekening afgeschreven of u dient zelf voor betaling zorg te dragen voor 1 september 2019. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij het mailadres: administratie@kagia.nl.

  V.V. Kagia biedt de mogelijkheid aan spelende leden om de contributie in 3 termijnen te betalen. Dit kan alleen, als u betaalt door middel van automatische incasso. De incasso vindt eind augustus, eind oktober en eind december 2019 plaats. Betaalde u het afgelopen seizoen in termijnen, dan gaan we ervan uit dat u dat wilt blijven doen. Een verzoek voor termijnbetaling kunt u sturen aan het mailadres: termijn.contributie@kagia.nl.
    
  Met vriendelijke groet,
  Gerco Hulsbos, penningmeester