• Sinds ruim een jaar stijgen de prijzen fors in Nederland, de gemiddelde prijsstijging over 2022 was maar liefst 10%. Onze leveranciers en dienstverleners hebben de tarieven ook verhoogd en we verwachten in de komende periode nieuwe prijsstijgingenOm een gezonde financiële balans te houden moeten we de contributie verhogen, maar kunnen we de verhoging beperken tot gemiddeld 5%.

 • De bedragen voor 2023/2024 zijn als volgt (in Euro). Voor senioren en jeugdleden is de contributie afhankelijk van de leeftijd: 

   
   
   
   
   
   
   

  Senioren 

   
   
   
   

  Zaterdag (11-tal) 

   
   
   
   

  204,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Vrijdagavond (7-tal) 

   
   

  90,00 

   
   
   
   

  Jeugd 

   
   

  Onder 19 en onder 18 

   
   

  161,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 17 en onder 16 

   
   

  148,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 15 en onder 14 

   
   

  136,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 13 en onder 12 

   
   

  123,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 11 en onder 10 

   
   

  110,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 9 en onder 8 

   
   

  98,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Onder 7 

   
   

  75,00 

   
   
   
   

   

   
   

  Minipupillen 5 en 4 jaar 

   
   

  52,00 

   
   
   
   

  Niet spelend lid 

   
   

   

   
   

  52,00 

   
   
   
   

  Kledingplan jeugd 

   
   

  Onder 19 t/m onder 7 

   
   

  22,50 

   
   
   
   

   

   
   

  Minipupillen 5 en 4 jaar 

   
   

  10,00 

   
   
   
   

  Toeslag bij mislukte incasso of herinnering 

   
   

   

   
   

  2,00  

 • Het lidmaatschap van Kagia loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Het contributiebedrag is verschuldigd ineens op uiterlijk 31 augustus 2023 en wordt in principe automatisch geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer. U ontvangt een factuur per e-mail.

  Op verzoek is betaling van de contributie in 3 termijnen mogelijk. Stuur dan een mail met het verzoek om termijnbetaling naar contributie@kagia.nl. De 3 termijnen worden dan geïncasseerd per eind augustus, eind oktober en eind december 2023. De bijdrage voor het kledingplan jeugd is altijd verschuldigd ineens per eind augustus 2023. De leden, die in het verleden om termijnbetaling hebben verzocht, worden nu ook weer in 3 termijnen geïncasseerd.

  Voor de volledigheid vermeld ik nog dat opzeggingen van het lidmaatschap gemaild moeten worden naar het mailadres administratie@kagia.nl voor aanvang van het seizoen.

  Vergoeding van zorgverzekering
  Zorgaanbieders, zoals Zorg en Zekerheid, hebben een vergoeding uit de aanvullende verzekeringen voor contributie van een sportvereniging van uw kinderen tot 18 jaar. Check dus de polis van uw zorgverzekering.

  Jeugdfonds sport en cultuur
  Het jeugdfonds sport en cultuur helpt kinderen tot 18 jaar om te kunnen sporten door het contributiebedrag van een sportvereniging geheel of deels te betalen. Check hiervoor de website www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact met mij op.

  Gerco Hulsbos
  Penningmeester v.v. Kagia