• Het bestuur heeft de contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is om voetballen bij v.v. Kagia toegankelijk te houden voor jong en oud.

  In het voorbije seizoen hebben we geen contributieverhoging toegepast. Mede gelet op de vele prijsverhogingen in de afgelopen periode, heeft het bestuur besloten de contributie voor het seizoen 2022/2023 met gemiddeld 4% te verhogen.

  Het lidmaatschap van Kagia loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het contributiebedrag is verschuldigd ineens op uiterlijk 31 augustus 2022 en wordt in principe automatisch geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer. U ontvangt een factuur per e-mail.

  Op verzoek is betaling van de contributie in 3 termijnen mogelijk. Stuur dan een mail met het verzoek om termijnbetaling naar contributies@kagia.nl. De 3 termijnen worden dan geïncasseerd per eind augustus, eind oktober en eind december 2022. De bijdrage voor het kledingplan jeugd is altijd verschuldigd ineens per eind augustus 2022. De leden, die in het verleden om termijnbetaling hebben verzocht, worden nu ook weer in 3 termijnen geïncasseerd.

  De bedragen voor 2022/2023 zijn als volgt (in Euro). Voor senioren en jeugdleden is de contributie afhankelijk van de leeftijd:

  Senioren

  Zaterdag (11-tal)

  195,00

   

  Vrijdagavond (7x7)

  86,00

  Jeugd

  Onder 19 en onder 18

  154,00

   

  Onder 17 en onder 16

  142,00

   

  Onder 15 en onder 14

  130,00

   

  Onder 13 en onder 12

  117,00

   

  Onder 11 en onder 10

  105,00

   

  Onder 9 en onder 8

  93,00

   

  Onder 7

  71,00

   

  Minipupillen 5 en 4 jaar

  49,00

  Niet spelend lid

   

  49,00

  Kledingplan jeugd

  Onder 19 t/m onder 7

  22,50

   

  Minipupillen 5 en 4 jaar

  10,00

  Toeslag bij mislukte incasso of herinnering

   

  2,00


  Voor de volledigheid vermeld ik nog dat opzeggingen van het lidmaatschap gemaild moeten worden naar het mailadres administratie@kagia.nl voor aanvang van het seizoen.

  Vergoeding van zorgverzekering
  Zorgaanbieders, zoals Zorg en Zekerheid, hebben een vergoeding uit de aanvullende verzekeringen voor contributie van een sportvereniging van uw kinderen tot 18 jaar. Check dus de polis van uw zorgverzekering.

  Jeugdfonds sport en cultuur
  Het jeugdfonds sport en cultuur helpt kinderen tot 18 jaar om te kunnen sporten door het contributiebedrag van een sportvereniging geheel of deels te betalen. Check hiervoor de website www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact met mij op.

  Gerco Hulsbos
  Penningmeester v.v. Kagia