• Geachte leden, geachte ouders/begeleiders,

   
  Het bestuur heeft de contributies voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld. Met een beperkte verhoging vanwege inflatie en kostenstijging zijn de contributie en overige bedragen:

  Spelende leden (leeftijd op 1 januari 2019):

  Bedrag seizoen 2018/2019

  Senioren zaterdag competitie

  € 180,-

  Senior 30+ vrijdagavond competitie

  € 79,-

  Senior 18+ vrijdagavond competitie

  € 79,-

  Onder 19

  € 142,-

  Onder 17

  € 131,-

  Onder 15

  € 120,-

  Onder 13 en Onder 12

  € 109,-

  Onder 11 en Onder 10

  € 97,-

  Onder 9 en Onder 8

  € 86,-

  Minipupil 6 jaar

  € 65,-

  Minipupil 4 en 5 jaar

  € 44,-

  Toeslag bij geen automatische incasso

  € 5,-

   

   

  Niet spelende leden (geen leeftijdsgrens)

  € 48,-

   

   

  Overige bedragen

   

  Bijdrage kledingplan jeugd Onder 19 t/m Minipupil 6 jaar

  € 22,50

  Bijdrage kledingplan jeugd Minipupil 4 en 5 jaar

  € 10,-

  Toeslag indien een herinnering moet worden gestuurd of bij een storno van de incasso-opdracht

  € 2,-

  U bent contributie verschuldigd als u op 1 juli 2018 als lid bent ingeschreven, of bij aanmelding na 1 juli 2018. De contributie wordt in principe via automatische incasso geïnd.

  U ontvangt een specificatie van de verschuldigde bedragen per e-mail in augustus 2018. Het verschuldigde bedrag wordt dan eind augustus 2018 automatisch van uw rekening afgeschreven of u dient zelf voor betaling zorg te dragen voor 1 september 2018. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij het mailadres: administratie@kagia.nl. administratie@kagia.nl

  V.V. Kagia biedt de mogelijkheid aan spelende leden om de contributie in 3 termijnen te betalen. Dit kan alleen, als u betaalt door middel van automatische incasso. De incasso vindt eind augustus, eind oktober en eind december 2018 plaats. Betaalde u het afgelopen seizoen in termijnen, dan gaan we ervan uit dat u dat wilt blijven doen. Een verzoek voor termijnbetaling kunt u sturen aan het mailadres: termijn.contributie@kagia.nl.
    
  Met vriendelijke groet,
  Gerco Hulsbos, penningmeester