Jeugdcommissie


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de gehele jeugdafdeling. Zij werkt nauw samen met de voetbaltechnische commissie jeugd, die inhoudt geeft aan de voetbalopleiding bij Kagia. De jeugdcommissie komt ca. tien keer per jaar in vergadering bijeen.

De jeugdcommissie draagt zorg voor het reilen en zeilen van de jeugd gedurende het seizoen. Aan het begin van het seizoen wordt, in samenspraak met de VTC jeugd, de selectietrainers en de jeugdcoördinatoren, het aantal teams per leeftijdsgroep vastgesteld en vindt de indeling plaats van de spelers over de teams. Het jeugdopleidingsplan vormt hierbij het uitgangspunt.

Vanaf seizoen 2017-2018 zal de jeugdcommissie bestaan uit:

 

 

 


 

Nathalie Ramas Peter Duivenvoorden Fanny de Vries  
Voorzitter jeugd secretaris Algemene zaken jeugd  
Ronald Bartelds Melvin Gortzak Liesbeth Gort Marco van Klink
Coordinator Onderbouw Coordinator Bovenbouw  Wedstrijd secr bovenbouw Wedstrijd secr onderbouw


 
   
Ruud de Wit      
Hoofd jeugdvoetbalzaken (VTC)