Commissies


 

Binnen vv Kagia zijn er diverse commissies werkzaam die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur allerlei zaken aangaande de vereniging behartigen. Denk hierbij aan de jeugdcommissie, bar commissie, Toernooi commissie etc. etc.

Zonder deze commissies is er geen vv Kagia. Door de leden van de diverse commissies wordt er zeer veel werk verzet om alle lopende en komende zaken op een juiste manier af te handelen.