• Ons bereikte het droevige bericht dat ons ‘Lid van Verdienste’ Cock van der Lans afgelopen dinsdag op 80 jarige leeftijd is overleden. Cock was sinds 1959 een actief lid van onze vereniging, en is tot het moment dat het fysiek niet meer kon ook vele jaren als vrijwilliger actief geweest. Wij wensen zijn vrouw Magda, de kinderen, kleinkinderen en de overige familie veel sterkte met dit grote verlies. In verband met het overlijden van Cock zal de selectie komend weekend een minuut stilte in acht nemen en met rouwbanden spelen. We willen Cock bedanken voor alles wat hij voor v.v. Kagia heeft betekend!

    Bestuur v.v. Kagia