Sportiviteit en Respect


Lisserbroek, januari 2014.

Sportiviteit en Respect. Na het incident in Almere blijft dit onderwerp natuurlijk onder de aandacht. Samen met alle voetbalclubs binnen de H’meer, de gemeente Haarlemmermeer, Sportservice en de KNVB hebben we richtlijnen opgesteld hoe we daar binnen de Haarlemmermeer mee om willen gaan. Zo kan bijvoorbeeld een speler die zich heeft misdragen bij geen enkele club binnen Haarlemmermeer meer lid worden.  Bord komt bij de voordeur zodat wij allemaal herinnert worden aan respect hebben voor elkaar en sportiviteit op en langs het veld. Spreek elkaar daar ook op aan. Ook zijn hier in overleg met de Algemene Ledenvergadering inmiddels gangbare regels voor opgesteld. Deze zijn via onderstaande links te downloaden.

Gedragsregels

Tuchtreglement

 

hoofdbestuur vv Kagia