• BELANGRIJK: AANMELDINGEN SEIZOEN 2023/2024

  Welkom bij v.v. Kagia en bedankt voor je interesse. Natuurlijk zijn we als club erg blij met uw aanmelding echter zijn onze teams op dit moment overvol. Dat betekent dat we vanaf heden gaan werken met een wachtlijst. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Wij nemen dan contact met je op over de mogelijkheden.  Wij zullen proberen om zo snel mogelijk een plek bij onze mooie club te vinden, echter kunnen we u dit op voorhand niet beloven.

  Alvast bedankt voor je begrip. 

 • Lid worden van vv Kagia
  1.  Ieder lid dient zich te houden aan de statuten en het huishoudelijke reglement van v.v. Kagia.
  2.  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk/mail bij de administratie@kagia.nl te geschieden. Bij opzegging na 1 juli en voor contributie-inning (1 september) zal v.v. Kagia de administratie- en contributiekosten van de KNVB bij de speler in rekening brengen (€ 50,00).
  3.  Na het verzenden van onderstaand formulier is men niet automatisch lid en dus ook niet vanzelf ingedeeld en speelgerechtigd.  Er wordt na ontvangst van het aanmeldformulier zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
  4.  De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging i.v.m. alle verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt i.v.m. onderzoeksactiviteiten.
  5.  Indeling van de spelers en speelsters vindt plaats op basis van een selectie. Bij de jongste jeugd speelt ook de leeftijd een belangrijke rol. Teamindeling en trainingstijden worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt.
  6.  Info over wedstrijden, activiteiten etc. staan op onze website (www.kagia.nl).
  7.  De contributie wordt via een machtiging voor automatische incasso geïnd op 1 september van het lopende seizoen of, bij aanmelding na 1 september, zo spoedig mogelijk. Bij het versturen van onderstaand formulier, verleend ondergetekende hierbij tot wederopzegging toestemming aan v.v. Kagia om van zijn/haar onderstaande bank- of girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie +kledingplan.
  8.  Indien u gebruikt wenst te maken van termijnbetaling (drie termijnen), kunt u dit aangeven in het veld 'opmerkingen.' 
  9.  Voor het vervoer naar uitwedstrijdendienen de ouders van de jeugdleden te assisteren.
  10.  v.v. Kagia kan actief een beroep doen op uw ouders of u zelf (ouder dan 18 jaar) voor een actieve rol in het vrijwilligerswerk (bv. rijden naar uitwedstrijden, het draaien van bardiensten enz.)
  11.  Indien van toepassing en bij weigering van vrijwilligerswerk zal v.v. Kagia € 25,00 extra contributie in rekening brengen.
  12.  De Kagia jeugdspelers nemen automatisch deel aan het jeugdkledingplan.
  13.  Het kledingbijdrage bedrag wordt via automatische machtiging geïncasseerd.
 • De bedragen voor 2023/2024 zijn als volgt (in Euro). Voor senioren en jeugdleden is de contributie afhankelijk van de leeftijd

  Senioren

  Zaterdag (11-tal)

  204,00

   

  Vrijdagavond (7x7)

  90,00

  Jeugd

  Onder 19 en onder 18

  161,00

   

  Onder 17 en onder 16

  148,00

   

  Onder 15 en onder 14

  136,00

   

  Onder 13 en onder 12

  123,00

   

  Onder 11 en onder 10

  110,00

   

  Onder 9 en onder 8

  98,00

   

  Onder 7

  75,00

   

  Minipupillen 5 en 4 jaar

  52,00

  Niet spelend lid

   

  52,00

  Kledingplan jeugd

  Onder 19 t/m onder 7

  22,50

   

  Minipupillen 5 en 4 jaar

  10,00

  Toeslag bij mislukte incasso of herinnering

   

  2,00

 • Aanmelden

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Kagia is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Kagia kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Extra clubactiviteiten

  Kagia heeft ook de volgende clubactiviteiten:

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Vrijwilligers

  Welke vrijwilligerstaken zou jij willen doen?*

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Kagia wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Kagia en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Kagia en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.