Samenwerking vv Kagia en tv Lisserbroek 2018


Voetbal Vereniging Kagia en Tennis Vereniging Lisserbroek slaan, tijdens de zomerperiode, de handen in één. Deze "zomer"samenwerking moet een basis vormen voor verdere samenwerking op een breder gebied. Beide Lisserbroekse verenigingen hebben in ieder geval de intentie uitgesproken om te kijken waar samenwerking kan plaatsvinden.

Zomertennis 2018 voor Kagia leden

De komende zomer kunnen leden van v.v. Kagia voor een klein bedrag gebruik maken van de prachtige tennisbanen aan de Kikkerbeetstraat. Leden van Kagia worden "tijdelijk" lid van tennis vereniging Lisserbroek en kunnen in de periode van 1 juni tot en met 31 augusuts 2018 gebruik maken van de tennisbanen en meedoen met de activiteiten van de club, zoals de ladies day, mannenavond, club kampioenschappen, kinder-activiteiten etc. Het is dit jaar ook mogelijk om in te schrijven met een KNLTB pas, dan kun je ook op andere tennis verenigingen meedoen met open toernooien en activiteiten.

 

Inhoud lidmaatschap

Inschrijfkosten Senioren (18+):                                                        € 50,00 exclusief tennisles*

Inschrijfkosten Senioren inclusief KNLTB pas                                      € 67.50 exclusief tennisles*

Inschrijfkosten Junioren (onder 18):                                                  € 40.00 inclusief tennisles**.

 

Tennislessen

* Senioren kunnen ook les nemen. Voor vier lessen betaal je € 45,00 euro per lid (op basis van min 4 personen per groep). Lesdagen in overleg met de tennis vereniging.

**Inclusief 4 tennislessen, datum en tijden in overleg met de tennisschool. Graag beschikbaarheid doorgeven bij het versturen van het aanmeldings formulier.

 

Kick Off / Kennismaking

Uiteraard wordt er ook een kennismakingsochtend georganiseerd voor alle geïnteresseerde Kagia leden. Op deze ochtend kunnen de Kagia leden o.a. kennismaken met de tennis vereniging. Er wordt daarnaast uitleg geven over het park en er wordt een leuke clinic gegeven. De datum en tijd worden binnenkort bekend gemaakt!

Zomerlid worden?

Wanneer jij (lid van v.v. Kagia), je kind of partner gebruik wilt maken van dit mooie aanbod, vul dan het bijgevoegde aanmeldingsformulier volledig in en mail het naar:

De inschrijving is definitief als het verschuldigde bedrag is overgemaakt (zie aanmeldingsformulier).

Wanneer u uw tennispas heeft ontvangen kunt u daadwerkelijk gebruik maken van de banen. Het maken van de pas duurt ongeveer 5 werkdagen.

 

Als v.v. Kagia hopen wij jou een mooi en actief aanbod te doen voor de rustige zomerperiode!

 

Met sportieve groeten,

Hoofd- en Jeugdbestuur v.v. Kagia en Tennisvereniging Lisserbroek