Contributies voor het seizoen 2017/2018


Geachte leden,
 
Het bestuur heeft de contributies voor het seizoen 2017/2018 vastgesteld.

De verwachte uitgaven en inkomsten voor het komende seizoen zijn in kaart gebracht en met een beperkte stijging van 1 tot 3 euro is het financiële plaatje rond.
  
Alle leden, die op 1 juli 2017 zijn ingeschreven, zijn contributie verschuldigd voor het volledige bedrag. U ontvangt een specificatie van de verschuldigde bedragen per e-mail in augustus. Het verschuldigde bedrag wordt dan eind augustus 2017 automatisch van uw rekening afgeschreven of u dient zelf voor betaling zorg te dragen voor 1 september 2017. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij het mailadres: .

Kagia biedt de mogelijkheid om de contributie in 3 termijnen te betalen. Dit kan alleen voor spelende leden en indien u betaalt door middel van automatische incasso. De data voor incasso zijn dan eind augustus, eind oktober en eind december. Betaalde u het afgelopen seizoen in termijnen, dan gaan we ervan uit dat u dat wilt blijven doen. Een verzoek voor termijnbetaling kunt u sturen aan het mailadres: .
  
Met vriendelijke groet,
Gerco Hulsbos, penningmeester
 

 

Contributie seizoen 2017/2018 

Spelende leden (leeftijd op 1 januari 2018)

 

Senior reguliere competitie

€ 177,-

Senior 30+ vrijdagavond

€ 77,-

Onder 19 (voorheen A-junior)

€ 140,-

Onder 17 (voorheen B-junior)

€ 128,-

Onder 15 (voorheen C-junior)

€ 118,-

Onder 13 (voorheen D-pupil)

€ 107,-

Onder 11 (voorheen E-pupil)

€ 95,-

Onder 9 (voorheen F-pupil)

€ 84,-

Minipupil 6 jaar

€ 64,-

Minipupil 4 of 5 jaar

€ 43,-

   

Niet-spelende leden

 

Geen leeftijdsgrens

€ 47,-

   

Bijdrage kledingplan jeugd

 

Onder 19 t/m Minipupil 6 jaar

€ 22,50

Minipupil 4 of 5 jaar

€ 10,-

   

Verhoging indien geen automatische incasso (spelende leden)

€ 5,-

Verhoging indien incasso opdracht niet kan worden uitgevoerd of bij versturen van een herinnering

€ 2,-