• Beste Kagianen,

  Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering, welke gepland stond voor 13 november, tot nader order uit te stellen.
   
  Het heeft onze voorkeur om een fysieke vergadering te houden, zodat ook de leden die niet zo handig zijn op de digitale snelweg aanwezig kunnen zijn. Daarnaast is het natuurlijk veel leuker om de jubilarissen ‘live’ te huldigen.
   
  In onze statuten is bepaald dat de ALV uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden. Voor het boekjaar 2019/2020 is dit dus uiterlijk ‪31 december 2020‬.
   
  Via een speciale wet mogen verenigingen, als het statutair niet mogelijk is, de ALV met maximaal 4 maanden uitstellen. Het bestuur zal dus voor 30 april 2021 een nieuwe datum plannen.

  Uiteraard is het jaarverslag al wel beschikbaar. U kunt uw exemplaar opvragen vanaf maandag 2 november via chantal.wullems@kagia.nl


  Bestuur v.v. Kagia