Administratie


Wijzigen gegevens.

Gaat u verhuizen, heeft u een nieuw telefoon nr. of heeft u een ander email adres?

Wilt u dan zo vriendelijk zijn ook vv Kagia hiervan op de hoogte te stellen. Voor een vereniging is het van groot belang dat zij haar leden op de juiste manier kan benaderen. Veel vragen achteraf worden hiermee voorkomen en het is voor u een kleine moeite. Ook als u zelf vragen heeft van administratieve aard kunt u contact opnemen met vv Kagia.

Indien het bovenstaande het geval is wordt u verzocht een email te sturen naar onder duidelijke vermelding van de wijziging of vraag die het betreft.

 

Afmelden van lidmaatschap moet voor 14 juni gebeuren.

Dit moet via mail naar Indien te laat wordt afgemeld wordt er €50 in rekening gebracht

 

Overschrijven van Kagia naar andere vereniging.

Wilt u bij een andere voetbalvereniging gaan voetballen, dan moet u overgeschreven worden.

Dit gebeurd automatisch als u zich aanmeld bij de nieuwe vereniging waar u wilt gaan voetballen via hun aanmeldformulier.

Op het aanmeldformulier moet dan de KNVB-relatiecode (staat op de spelerspas) en de naam van de oude vereniging vermeld worden. Denk er wel aan dat aan alle verplichtingen contra vv Kagia voldaan moet zijn.

De secretaris van de nieuwe vereniging regelt dan de overschrijving.

 

Let op: Aanmeldingen bij andere clubs dienen voor 14 juni bij de andere vereniging ingeleverd te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Administratie vvKagia